News   Current Archive

Châu Á được dự báo thành khu vực giàu nhất thế giới 2 năm nữa

Tài sản tư nhân tại châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ vượt Bắc Mỹ vào năm 2019…

 

Hai trung tâm tài chính của châu Á là Singapore và Hồng Kông sẽ thu hút được ngày càng nhiều tài sản từ trong và ngoài khu vực trong những năm tới, góp phần đưa châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực giàu nhất thế giới vào năm 2019.

Đây là dự báo mà hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG) đưa ra trong một báo cáo vừa được công bố.

Theo hãng tin CNBC, bản báo cáo ra ngày 13/6 của BCG nói rằng châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản mạnh nhất trong năm 2016, nhưng giá trị tài sản trong khu vực này vẫn xếp sau Bắc Mỹ.

Tài sản tư nhân tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, được BCG dự báo sẽ vượt khu vực Bắc Mỹ vào năm 2019, và đạt mức 77,8 nghìn tỷ USD vào năm 2021.

“Ở châu Á-Thái Bình Dương, khu vực có đặc điểm nổi bật là tăng trưởng GDP mạnh mẽ, động lực chính cho sự gia tăng tài sản chính là nguồn tiền tiết kiệm mới”, BCG viết trong báo cáo. Cũng theo báo cáo này Trung Quốc sẽ là nguồn gửi nhiều tài sản nhất vào các ngân hàng phục vụ tư nhân ở nước ngoài, với mức gửi mỗi năm gần 12 tỷ USD.

BCG định nghĩa tài sản tư nhân là tài sản của các hộ gia đình như bảo hiểm nhân thọ, lương hưu, và các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.

BCG nói trong những năm tới, Singapore và Hồng Kông sẽ thu hút nhiều tài sản từ nước ngoài hơn so với đối thủ châu Âu là Thụy Sỹ.

Tài sản nước ngoài tại Singapore và Hồng Kông sẽ tăng với tốc độ hàng năm tương ứng là 8% và 7% cho tới năm 2021, cao hơn tốc độ tăng 3% ở Thụy Sỹ, theo báo cáo.

Tuy nhiên, BCG cho rằng Thụy Sỹ sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí là trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới. Số tài sản nước ngoài gửi ở Thụy Sỹ trong năm 2016 là 2,4 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 1,2 nghìn tỷ USD ở Singapore và 0,8 nghìn tỷ USD ở Hồng Kông, theo báo cáo.

“Hồng Kông và Singapore vẫn những trung tâm quản lý tài sản nước ngoài tăng trưởng nhanh nhất thế giới, bởi đây là địa chỉ yêu thích của các khách hàng trong khu vực, và cũng do dự báo về sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở châu Á-Thái Bình Dương”, báo cáo viết.

“Sự tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục trong dài hạn, nhưng các biện pháp hạn chế chuyển vốn ra nước ngoài mà Trung Quốc đang áp dụng có thể khiến sự tăng trưởng này yếu đi đôi chút trong ngắn hạn”.

Sự gia tăng tài sản nhanh chóng ở châu Á-Thái Bình Dương đã khiến các ngân hàng trong và ngoài khu vực mở rộng hoạt động quản lý tài sản tại đây. Trong số này phải kể đến những ngân hàng lớn như UBS Group hay DBS Group Holdings.

Tài sản tư nhân tại châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ vượt Bắc Mỹ vào năm 2019…

 

Hai trung tâm tài chính của châu Á là Singapore và Hồng Kông sẽ thu hút được ngày càng nhiều tài sản từ trong và ngoài khu vực trong những năm tới, góp phần đưa châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực giàu nhất thế giới vào năm 2019.

Đây là dự báo mà hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG) đưa ra trong một báo cáo vừa được công bố.

Theo hãng tin CNBC, bản báo cáo ra ngày 13/6 của BCG nói rằng châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản mạnh nhất trong năm 2016, nhưng giá trị tài sản trong khu vực này vẫn xếp sau Bắc Mỹ.

Tài sản tư nhân tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, được BCG dự báo sẽ vượt khu vực Bắc Mỹ vào năm 2019, và đạt mức 77,8 nghìn tỷ USD vào năm 2021.

“Ở châu Á-Thái Bình Dương, khu vực có đặc điểm nổi bật là tăng trưởng GDP mạnh mẽ, động lực chính cho sự gia tăng tài sản chính là nguồn tiền tiết kiệm mới”, BCG viết trong báo cáo. Cũng theo báo cáo này Trung Quốc sẽ là nguồn gửi nhiều tài sản nhất vào các ngân hàng phục vụ tư nhân ở nước ngoài, với mức gửi mỗi năm gần 12 tỷ USD.

BCG định nghĩa tài sản tư nhân là tài sản của các hộ gia đình như bảo hiểm nhân thọ, lương hưu, và các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.

BCG nói trong những năm tới, Singapore và Hồng Kông sẽ thu hút nhiều tài sản từ nước ngoài hơn so với đối thủ châu Âu là Thụy Sỹ.

Tài sản nước ngoài tại Singapore và Hồng Kông sẽ tăng với tốc độ hàng năm tương ứng là 8% và 7% cho tới năm 2021, cao hơn tốc độ tăng 3% ở Thụy Sỹ, theo báo cáo.

Tuy nhiên, BCG cho rằng Thụy Sỹ sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí là trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới. Số tài sản nước ngoài gửi ở Thụy Sỹ trong năm 2016 là 2,4 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 1,2 nghìn tỷ USD ở Singapore và 0,8 nghìn tỷ USD ở Hồng Kông, theo báo cáo.

“Hồng Kông và Singapore vẫn những trung tâm quản lý tài sản nước ngoài tăng trưởng nhanh nhất thế giới, bởi đây là địa chỉ yêu thích của các khách hàng trong khu vực, và cũng do dự báo về sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở châu Á-Thái Bình Dương”, báo cáo viết.

“Sự tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục trong dài hạn, nhưng các biện pháp hạn chế chuyển vốn ra nước ngoài mà Trung Quốc đang áp dụng có thể khiến sự tăng trưởng này yếu đi đôi chút trong ngắn hạn”.

Sự gia tăng tài sản nhanh chóng ở châu Á-Thái Bình Dương đã khiến các ngân hàng trong và ngoài khu vực mở rộng hoạt động quản lý tài sản tại đây. Trong số này phải kể đến những ngân hàng lớn như UBS Group hay DBS Group Holdings.