News   Current Archive

Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công (Hà Nội)

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3964/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, tỷ lệ 1/500, tại các phường Đại Kim, Định Công, quận Hoàng Mai.

Cụ thể, tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 135,76ha. Quy mô dân số quy hoạch dự kiến khoảng 24.000 đến 26.000 người.

Quá trình mở rộng phải giữ nguyên ranh giới nghiên cứu quy hoạch đã được phê duyệt. Rà soát, phân tích đánh giá các yếu tố hiện trạng, tiết kiệm chi phí GPMB, đánh giá các bất cập theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đề xuất giải pháp về phân bổ chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian phù hợp, khớp nối quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên cơ sở không làm thay đổi định hướng chung của quy hoạch phân khu đô thị H2-3 được duyệt.

Bên cạnh đó bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt năm 2005, cân đối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; kết nối đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực thuộc dự án và các khu vực lân cận, đặc biệt tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan dọc tuyến đường 2,5 và khu vực hồ Định Công hiện có.

Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Được biết, việc mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công tuân thủ các chức năng và các chỉ tiêu khống chế tại quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tỷ lệ 1/2.000 được UBND thành phố phê duyệt.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ/UBND thành phố Hà Nội

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3964/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, tỷ lệ 1/500, tại các phường Đại Kim, Định Công, quận Hoàng Mai.

Cụ thể, tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 135,76ha. Quy mô dân số quy hoạch dự kiến khoảng 24.000 đến 26.000 người.

Quá trình mở rộng phải giữ nguyên ranh giới nghiên cứu quy hoạch đã được phê duyệt. Rà soát, phân tích đánh giá các yếu tố hiện trạng, tiết kiệm chi phí GPMB, đánh giá các bất cập theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đề xuất giải pháp về phân bổ chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian phù hợp, khớp nối quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên cơ sở không làm thay đổi định hướng chung của quy hoạch phân khu đô thị H2-3 được duyệt.

Bên cạnh đó bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt năm 2005, cân đối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; kết nối đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực thuộc dự án và các khu vực lân cận, đặc biệt tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan dọc tuyến đường 2,5 và khu vực hồ Định Công hiện có.

Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Được biết, việc mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công tuân thủ các chức năng và các chỉ tiêu khống chế tại quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tỷ lệ 1/2.000 được UBND thành phố phê duyệt.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ/UBND thành phố Hà Nội