News   Current Archive

Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị sông Hồng 46,6ha ở Mê Linh

UBND Hà Nội đã duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sông Hồng, tại xã Tiền Phong và xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, khu đô thị sông Hồng có tổng diện tích khoảng 46,6ha, quy mô dân số khoảng 4.540 người.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế. Khớp nối với khu dân cư hiện có và các dự án đang triển khai trong khu vực. Đồng thời, xác đinh các chỉ tiêu cơ bản về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật.

khu đô thị sông Hồng là khu vực xây dựng mới, được định hướng các chức năng chính: đất nhóm ở mới, đất trường học, đất công cộng đơn vị ở, đất cây xanh, đất đỗ xe, đât hỗn hợp, đất giao thông.

Đồ án quy hoạch do Công ty cổ phần Mặt trời Sông Hồng lập. Thời gian lập quy hoạch không quá 06 tháng kể từ khi duyệt.

khu đô thị sông Hồng có phía Bắc giáp ranh giới khu đô thị mới AIC; Phía Nam giáp ô đất cây xanh (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=48M); Phía Đông giáp đất dịch vụ thôn Trung Hậu và chùa Trung Hậu (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=24M và B=13,5M); Phía Tây giáp đất dịch vụ xã Mê Linh và khu dân cư hiện có thôn Hạ Lôi (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=24M).

N.Đăng


 

 

UBND Hà Nội đã duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sông Hồng, tại xã Tiền Phong và xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, khu đô thị sông Hồng có tổng diện tích khoảng 46,6ha, quy mô dân số khoảng 4.540 người.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế. Khớp nối với khu dân cư hiện có và các dự án đang triển khai trong khu vực. Đồng thời, xác đinh các chỉ tiêu cơ bản về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật.

khu đô thị sông Hồng là khu vực xây dựng mới, được định hướng các chức năng chính: đất nhóm ở mới, đất trường học, đất công cộng đơn vị ở, đất cây xanh, đất đỗ xe, đât hỗn hợp, đất giao thông.

Đồ án quy hoạch do Công ty cổ phần Mặt trời Sông Hồng lập. Thời gian lập quy hoạch không quá 06 tháng kể từ khi duyệt.

khu đô thị sông Hồng có phía Bắc giáp ranh giới khu đô thị mới AIC; Phía Nam giáp ô đất cây xanh (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=48M); Phía Đông giáp đất dịch vụ thôn Trung Hậu và chùa Trung Hậu (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=24M và B=13,5M); Phía Tây giáp đất dịch vụ xã Mê Linh và khu dân cư hiện có thôn Hạ Lôi (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=24M).

N.Đăng