News   Current Archive

Lộ diện những bất đồng tại Ocean Group

Lãnh đạo OGC cho biết chưa xác định được tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông do IDS đại diện, nhưng nhóm này nói đã có văn bản ủy quyền đầy đủ của 51% cổ phần.

Mới đây, IDS Equity Holdings, một công ty quản lý tài sản rủi ro và chuyên đầu tư vào những doanh nghiệp bị định giá thấp tại Việt Nam, đã gửi công văn tới OGC với vai trò là đại diện cho các cổ đông sở hữu hơn 51% cổ phần.

Đơn vị này đề nghị được gặp mặt ban lãnh đạo OGC để bàn việc tiếp quản điều hành, định hướng quản trị. Đồng thời, nhóm này cũng đề nghị dừng quyết định thoái 10% vốn tại công ty con OCH được OGC thông qua giữa tháng 9.

Trong buổi họp báo ngày 1/12, ông Mai Hữu Đạt, Chủ tịch OGC khẳng định thông tin IDS Equity Holdings sẽ tiếp quản điều hành là không đúng. “Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do các cổ đông bầu có nhiệm kỳ 5 năm và mới hoạt động được hơn một năm. Chúng tôi vẫn đang hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định”, ông Đạt nói. Về đề nghị gặp mặt, đại diện công ty cho hay hai bên vẫn chưa có cuộc gặp chính thức nào.

Chủ tịch OGC cũng thông tin, IDS Equity Holdings đã gửi Ocean Group danh sách cổ đông ủy quyền với tổng sở hữu hơn 51% nhưng danh sách này được chốt tại các thời điểm khác nhau. Do đó, ban lãnh đạo OGC chưa xác định chính xác số lượng cổ phần thực tế đơn vị này đại diện.

Nói với VnExpress chiều 1/12, đại diện IDS Equity Holdings cho biết có đầy đủ uỷ quyền của 51% cổ đông đang sở hữu cổ phần tại OGC, uỷ quyền hoàn toàn cho IDS các quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông.

“IDS đang tiến hành các thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường để chính thức tiếp quản công tác điều hành OGC”, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc Phụ trách Khối phát triển khách sạn của IDS Equity Holdings cho biết.

Theo đơn vị này, sau khi gửi công văn về việc nhận ủy quyền và yêu cầu tới ban đầu hành OGC, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát OGC đã gửi các công văn phản hồi cho IDS để tiến hành các bước gặp mặt và trao đổi. Tuy nhiên, theo phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Phó chủ tịch OGC đã từ chối gặp mặt IDS.

Đối với việc thoái vốn tại Ocean Hospitality (OCH), công ty con quản lý mảng khách sạn, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị OGC cho biết việc bán cổ phần này nhằm giải quyết công nợ đến hạn. Hiện tài sản ngắn hạn của OGC đang thấp hơn nợ ngắn hạn trên 500 tỷ đồng.

“Để tránh trường hợp mất thanh khoản, bị các chủ nợ kiện ra tòa, OGC đang xem xét bán một số tài sản, trong đó có quyết định bán một phần sở hữu tại OCH”, ông Trung nói và khẳng định đây sẽ là phương án cuối cùng.

Trong khi đó, lý do phản đối quyết định giảm sở hữu của OGC tại OCH từ 59,85% xuống còn 49,85%, IDS cho rằng việc thoái vốn lúc này đồng nghĩa với OGC sẽ mất đi quyền chi phối ở công ty con đang đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động của cả tập đoàn.

“Là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn, sở hữu nhiều dự án lớn, OCH chính là máy thở duy nhất giúp OGC duy trì tồn tại và dần phục hồi sức khỏe trong giai đoạn tái cơ cấu này”, đại diện IDS đánh giá. Theo đó, vì quyết định này nhóm cổ đông ủy quyền cho IDS đã nâng sở hữu tại đồng thời cả OGC và OCH.

OGC đến hiện tại vẫn đang xoay xở trong khó khăn. Đến cuối quý III, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này đạt hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.200 tỷ đồng với khoản lỗ lũy kế gần 2.700 tỷ.

Hiện tại OCH là đơn vị con đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh của OGC. Doanh nghiệp này quản lý Sunrise Nha Trang, Sunrise Hội An, Starcity Nha Trang, Starcity Airport Ho Chi Minh City và Starcity Tây Hồ Hà Hội, đồng thời là chủ của hai thương hiệu bánh Girval và Kem Tràng Tiền.

Sau 9 tháng, OGC đạt gần 500 tỷ đồng doanh thu, tương đương 49% kế hoạch năm và 148 tỷ lợi nhuận trước thuế, đạt gần 76% kế hoạch. Tuy nhiên, theo tính toán của IDS, nếu OCH không còn hợp nhất, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh thu trong năm nay của Ocean Group sẽ dưới 5%.

Theo VnExpress

Lãnh đạo OGC cho biết chưa xác định được tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông do IDS đại diện, nhưng nhóm này nói đã có văn bản ủy quyền đầy đủ của 51% cổ phần.

Mới đây, IDS Equity Holdings, một công ty quản lý tài sản rủi ro và chuyên đầu tư vào những doanh nghiệp bị định giá thấp tại Việt Nam, đã gửi công văn tới OGC với vai trò là đại diện cho các cổ đông sở hữu hơn 51% cổ phần.

Đơn vị này đề nghị được gặp mặt ban lãnh đạo OGC để bàn việc tiếp quản điều hành, định hướng quản trị. Đồng thời, nhóm này cũng đề nghị dừng quyết định thoái 10% vốn tại công ty con OCH được OGC thông qua giữa tháng 9.

Trong buổi họp báo ngày 1/12, ông Mai Hữu Đạt, Chủ tịch OGC khẳng định thông tin IDS Equity Holdings sẽ tiếp quản điều hành là không đúng. “Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do các cổ đông bầu có nhiệm kỳ 5 năm và mới hoạt động được hơn một năm. Chúng tôi vẫn đang hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định”, ông Đạt nói. Về đề nghị gặp mặt, đại diện công ty cho hay hai bên vẫn chưa có cuộc gặp chính thức nào.

Chủ tịch OGC cũng thông tin, IDS Equity Holdings đã gửi Ocean Group danh sách cổ đông ủy quyền với tổng sở hữu hơn 51% nhưng danh sách này được chốt tại các thời điểm khác nhau. Do đó, ban lãnh đạo OGC chưa xác định chính xác số lượng cổ phần thực tế đơn vị này đại diện.

Nói với VnExpress chiều 1/12, đại diện IDS Equity Holdings cho biết có đầy đủ uỷ quyền của 51% cổ đông đang sở hữu cổ phần tại OGC, uỷ quyền hoàn toàn cho IDS các quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông.

“IDS đang tiến hành các thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường để chính thức tiếp quản công tác điều hành OGC”, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc Phụ trách Khối phát triển khách sạn của IDS Equity Holdings cho biết.

Theo đơn vị này, sau khi gửi công văn về việc nhận ủy quyền và yêu cầu tới ban đầu hành OGC, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát OGC đã gửi các công văn phản hồi cho IDS để tiến hành các bước gặp mặt và trao đổi. Tuy nhiên, theo phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Phó chủ tịch OGC đã từ chối gặp mặt IDS.

Đối với việc thoái vốn tại Ocean Hospitality (OCH), công ty con quản lý mảng khách sạn, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị OGC cho biết việc bán cổ phần này nhằm giải quyết công nợ đến hạn. Hiện tài sản ngắn hạn của OGC đang thấp hơn nợ ngắn hạn trên 500 tỷ đồng.

“Để tránh trường hợp mất thanh khoản, bị các chủ nợ kiện ra tòa, OGC đang xem xét bán một số tài sản, trong đó có quyết định bán một phần sở hữu tại OCH”, ông Trung nói và khẳng định đây sẽ là phương án cuối cùng.

Trong khi đó, lý do phản đối quyết định giảm sở hữu của OGC tại OCH từ 59,85% xuống còn 49,85%, IDS cho rằng việc thoái vốn lúc này đồng nghĩa với OGC sẽ mất đi quyền chi phối ở công ty con đang đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động của cả tập đoàn.

“Là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn, sở hữu nhiều dự án lớn, OCH chính là máy thở duy nhất giúp OGC duy trì tồn tại và dần phục hồi sức khỏe trong giai đoạn tái cơ cấu này”, đại diện IDS đánh giá. Theo đó, vì quyết định này nhóm cổ đông ủy quyền cho IDS đã nâng sở hữu tại đồng thời cả OGC và OCH.

OGC đến hiện tại vẫn đang xoay xở trong khó khăn. Đến cuối quý III, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này đạt hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.200 tỷ đồng với khoản lỗ lũy kế gần 2.700 tỷ.

Hiện tại OCH là đơn vị con đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh của OGC. Doanh nghiệp này quản lý Sunrise Nha Trang, Sunrise Hội An, Starcity Nha Trang, Starcity Airport Ho Chi Minh City và Starcity Tây Hồ Hà Hội, đồng thời là chủ của hai thương hiệu bánh Girval và Kem Tràng Tiền.

Sau 9 tháng, OGC đạt gần 500 tỷ đồng doanh thu, tương đương 49% kế hoạch năm và 148 tỷ lợi nhuận trước thuế, đạt gần 76% kế hoạch. Tuy nhiên, theo tính toán của IDS, nếu OCH không còn hợp nhất, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh thu trong năm nay của Ocean Group sẽ dưới 5%.

Theo VnExpress