News   Current Archive

Toàn cảnh cầu Thăng Long ngày thông xe

Sau 5 tháng sửa chữa, Tổng cục đường bộ Việt Nam cùng các ban ngành tổ chức thông xe cầu Thăng Long.

Sau 5 tháng sửa chữa, Tổng cục đường bộ Việt Nam cùng các ban ngành tổ chức thông xe cầu Thăng Long.