News   Current Archive

Vay nước ngoài gần 1,1 tỷ USD làm tuyến Metro Ga Hà Nội – Hoàng Mai

ADB hiện vẫn chưa xác nhận tài trợ vốn cho dự án này trong giai đoạn 2018 -2020…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND Tp. Hà Nội về đề xuất dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai. Cụ thể, UBND Hà Nội trước đó có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội – Hoàng Mai sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và đồng tài trợ khác.

Về đề xuất này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự án có vốn đầu tư 1,225 tỷ USD, trong đó vay nước ngoài 1,075 tỷ USD. Riêng vay ADB 450 triệu USD, vốn đối ứng là 150 triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận cho trong biên bản ghi nhớ của Đoàn Chương trình ADP tháng 4/2017, ADB chưa đưa dự án vào danh mục dự án dự kiến tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020.

“UBND Hà Nội phải tiếp tục làm việc với ADB và các nhà đồng tài trợ khác để làm rõ khả năng thu xếp vốn cho dự án, làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo quy định”, văn bản nêu.

Theo quy định mới của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự án phải có góp ý từ các bộ ngành liên quan. Hiện Bộ đã nhận được văn bản góp ý của Bộ Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước về dự án này.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội – Hoàng Mai dự kiến dài 7,3km, xây ngầm dưới lòng đất, nằm trong quy hoạch các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Theo quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, thành phố sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40,056 tỷ USD, trong đó nhu cầu vốn đầu tư từ 2017 – 2020 là 7,55 tỷ USD; từ 2021 – 2025 là 7,6 tỷ USD; từ 2026 – 2030 là 3,56 tỷ USD; sau năm 2031 là 21,3 tỷ USD.

Theo Bạch Dương

VnEconomy

ADB hiện vẫn chưa xác nhận tài trợ vốn cho dự án này trong giai đoạn 2018 -2020…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND Tp. Hà Nội về đề xuất dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai. Cụ thể, UBND Hà Nội trước đó có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội – Hoàng Mai sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và đồng tài trợ khác.

Về đề xuất này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự án có vốn đầu tư 1,225 tỷ USD, trong đó vay nước ngoài 1,075 tỷ USD. Riêng vay ADB 450 triệu USD, vốn đối ứng là 150 triệu USD.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận cho trong biên bản ghi nhớ của Đoàn Chương trình ADP tháng 4/2017, ADB chưa đưa dự án vào danh mục dự án dự kiến tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020.

“UBND Hà Nội phải tiếp tục làm việc với ADB và các nhà đồng tài trợ khác để làm rõ khả năng thu xếp vốn cho dự án, làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo quy định”, văn bản nêu.

Theo quy định mới của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự án phải có góp ý từ các bộ ngành liên quan. Hiện Bộ đã nhận được văn bản góp ý của Bộ Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước về dự án này.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội – Hoàng Mai dự kiến dài 7,3km, xây ngầm dưới lòng đất, nằm trong quy hoạch các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Theo quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, thành phố sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40,056 tỷ USD, trong đó nhu cầu vốn đầu tư từ 2017 – 2020 là 7,55 tỷ USD; từ 2021 – 2025 là 7,6 tỷ USD; từ 2026 – 2030 là 3,56 tỷ USD; sau năm 2031 là 21,3 tỷ USD.

Theo Bạch Dương

VnEconomy